Referanseprosjekt

Referanseprosjekt  » Fruktlager og miljøstasjon Bama og Giørtz

Fruktlager og miljøstasjon Bama og Giørtz

Prosjekt: Nytt fruktlager og miljøstasjon på Giørtz

Byggherre: H. I. Giørtz

Oppdragsgiver: Peab K. Nordang AS

Byggeår: 2017-2018

Vårt oppdrag: Prosjektering av bæresystem, arkitektfag og geoteknikk