Kompetanse

Vi har sentral godkjenning innenfor følgende områder og tiltaksklasser: 

   Funksjon                                                                                        Fagområde                                                                                   Tiltaksklasse

ansvarlig søkeralle typer tiltak2
prosjekterendearkitektur1
prosjekterende geoteknikk2
prosjekterendekonstruksjonssikkerhet3
prosjekterendebygningsfysikk1
prosjekterendemiljøsanering2
uavhengig kontrollerendeoverordnet  ansvar for kontroll2
uavhengig kontrollerendekonstruksjonssikkerhet3